Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Tu otrzymasz szczegółowe wiadomości dotyczące automatycznej windykacji należności.

Może być mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Regularne ponawianie prośby o przelanie opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć określenie to większości ludzi niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta metoda windykacji okaże się nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc generuje identyczną ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w wyznaczonym czasie niewątpliwie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – dodaj swoje harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może ustawić indywidualne scenariusze czynności podejmowanych wobec nieterminowych klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wspomniane powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]