Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o metodzie kasowej, odnajdziesz na flobo.io.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie zważa na to czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane towary czy też zrealizowane usługi. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i finalnie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Ze względu na przytoczony wyżej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość krajowych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do dokładnego śledzenia otrzymywanych należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest często odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Tymczasem już przy stu lub więcej fakturach nadzorowanie należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia minimalizację prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]