Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Nota księgowa 40 euro. Uzyskaj więcej szczegółów.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto wspomnieć, że notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki we wniesienia należności za fakturę może być zwyczajne przeoczenie lub chwilowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Skorzystaj za darmo z generatora not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które posiada także skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]