NA TEMAT MYŚLENIA

Sąd Tomka oddaje niektóre z poglądów na temat myślenia: istnieje ścisły związek między myśleniem a procesami zachodzącymi w mózgu. Jeśli myśli zgod­ne są z faktami, można je w wyobraźni wizualizować, a wyrażone – przekazać i zaobserwować. Wynika z tego, że przynajmniej pod jednym oczywistym wzglę­dem różnimy się od zwierząt i robotów: nie tylko myślimy, ale myślimy o wła­snym myśleniu i świadomie je kontrolujemy. Introspekcja nie musi wyraźnie i dokładnie uświadomić nam, co robimy, kiedy myślimy, pozwala nam jednak poddać myślenie badaniu, dowiedzieć się o nim czegoś więcej i – miejmy nadzie­ję – doskonalić je. Od setek lat bada się umysł, czynności mentalne i ich formo­wanie. Wciąż brakuje odpowiedzi ostatecznych, wiemy jednak coraz więcej o na­turze myślenia i o tym, jak rozwijać je u dzieci.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)