POCZĄTKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Był zachwycony, bo za każdym razem wychodziło dziesięć. Jakkolwiek by liczył, suma była taka sama. Chłopiec został później matematykiem. Wybór zawodu przypisał podnieceniu i zachwytowi, których doświadczył, gdy w wieku pięciu lat poczuł, jak poszerza się jego poznawcza władza nad światem. W wieku 6-7 lat dziecko potrafi liczyć, porównywać dwa zbiory i zaczyna wykonywać bardziej złożone operacje dodawania, potem odejmowania, mnożenia i dzielenia.Początkowo umiejętności logiczno-matematyczne przejawiają się w odnie­sieniu do obiektów realnych. Klasyfikując obiekty, dziecko uczy się ich liczbo­wych odpowiedników; abstrakcyjne operacje myślowe dziecko zaczyna wykorzy­stywać w sytuacjach praktycznych, na przykład robiąc zakupy, bawiąc się grami, wykonując instrukcję – przepis (klejenie modeli).

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.