Badania psychologiczne kierowców – po co je wykonujemy?

Więcej informacji o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, bardzo często bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie ma czego. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Określają między innymi intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni tylko pamiętać, aby wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D+E oraz D. Przejść muszą je również osoby, które zamierzają wykonywać zawód egzaminatora oraz instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek, a także na operatorów wózków widłowych. Powinno się podkreślić, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależna od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je jedynie raz.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]