cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze wykonują setki zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że w sieci nietrudno znaleźć bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nieraz koniecznością, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak wstępnie obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Termin wykonania, język, stopień skomplikowania tłumaczenia – to wpływa na końcowy koszt usługi

Ostateczny koszt tłumaczenia dokumentu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest zasadniczo o wiele tańszy niż translacja w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (niderlandzki, niemiecki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Przekład referatów medycznych, kontraktów handlowych czy prac akademickich kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, aby trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych błędów.
4. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować się na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Należy zaznaczyć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku niezbędności wykonania tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]