W FAZIE OPRACOWANIA

Należy pokazać dzieciom, jak zakładać powiązania mię­dzy przedmiotami i zdarzeniami, aby z jednych informacji wyprowadzić inne, odnaleźć przyczyny i zależności. Dzieci powinny poddać refleksji treść wcześniej­szych doświadczeń, zebrać elementy sytuacji i dorobić się własnego poglądu. Część fazy opracowania to wybór właściwych w danym przypadku danych, czyli zdecydowanie, w jakim układzie lub jakiej strukturze informacje będą zna­czyć. Pośredniczenie w procesie wybierania informacji polegać może na tym, że dziecko streszcza opowiadanie, a pośrednik sprawdza, czy dostrzegło ogólny schemat porządkujący owo opowiadanie, bohaterów historii, zdarzenia i myśl kryjącą się za nią. Czy potrafi odróżnić postacie? Co autor miał na myśli” Często dzieci pojmują informacje wycinkowo: należy podpowiedzieć im, jak są izolowa­ne fragmenty ich wiedzy i przeżyć, pomóc powiązać je i stworzyć strukturę, w której wszystkie informacje zaczną mieć sens. Jak to, co robią w danej chwili, łączy się z tym, co już zrobili i zrobić zamierzają?

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.