ZROZUMIENIE INNYCH

Termin „myślenie krytyczne” bywa definiowany jako zdolność dochodzenia do wyważonych poglądów, uczciwych i bezstronnych. Dzieci żyją w świecie społecz­nym, w którym społeczny charakter mają: myślenie, działanie, idee, muszą przeto brać pod uwagę nie tylko to, co same myślą, ale i to, co myślą inni. Żeby myśleć krytycznie, trzeba znać siebie i trzeba rozumieć innych ludzi. Bezstronność i otwar­tość umysłu może być właściwością pożądaną, nie jest jednak przyrodzoną. Wycho­wanie powinno pomóc dziecku wyrosnąć z egocentryzmu. Od pierwszych chwil życia dziecko rozwija swoją egocentryczną tożsamość, ale jednocześnie natyka się na przeciwne punkty widzenia. Na różne sposoby możemy przygotowywać dziecko do tego, by umiało zauważyć i pojąć inne punkty widzenia.

Witaj na mojej stronie! Serwis poświęcony jest w całości tematyce budownictwa i nieruchomości, znajdą się tutaj także wpisy o charakterze wnętrzarskim. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz moi czytelnikiem na dłużej.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)